Hulp bij rouwverwerking bij overlijden

Rouwverwerking bij overlijden

Doodgaan…. Daar praten we liever niet over. Toch is er één ding zeker in het leven, namelijk dat we uiteindelijk dood gaan. Als je ongeneeslijk ziek bent en weet dat je niet lang meer te leven hebt dan stort je wereld in. En ook die van de mensen om je heen. Het vooruitzicht dat je op kort termijn gaat sterven is niet iets wat je makkelijk kan verwerken. In ieders leven zijn er dingen die je niet wil of kan zeggen. Soms omdat het niet mag, soms omdat het zo moeilijk is of soms gewoon omdat er geen aanleiding is geweest om iets te delen met je naasten. Er zijn ervaringen, gedachten, beelden en herinneringen die je nog wel graag wilt delen. Hoe draag je er zorg voor dat je jouw leven zinvol kunt afsluiten.

Als je naaste plotseling overlijdt door bijvoorbeeld een ongeval of door hartfalen moet er op zowel praktisch als emotioneel vlak in korte tijd veel geregeld worden. Dan is er geen tijd geweest om afscheid te nemen en door te spreken wat zo belangrijk is.

Na de dood blijven nabestaanden achter met herinneringen, maar ook met vragen en vergeten herinneringen of zelfs  met vragen die niet meer beantwoord kunnen worden. Je moet jezelf als het ware weer instellen op een nieuw leven na het verlies van een dierbare. Hoe doe je dat?

Waarom hulp bij rouwverwerking?

Soms heb je een klein sociaal netwerk of een netwerk dat niet voldoende steun kan bieden aan mensen die door het overlijden van een geliefde in de knoop raken met zichzelf. Soms heb je juist een groot en betrokken netwerk om je heen die je wel steun kan bieden maar heb je behoefte aan professionele ondersteuning in jouw eigen rouwproces.

Wat kan de Naober voor jou betekenen?

  • Het maken van herinnerings- of levensboeken. Zowel met mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een mooi naslagwerk willen nalaten aan hun partner, (klein)kinderen en vrienden als met nabestaanden die door middel van reconstructie en interviews een levensboek van de overledene willen samenstellen.
  • Verliesbegeleiding, zowel individueel als gericht op partnerrelatie en gezin.
  • Training verlieskunde voor beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, docenten en HR-specialisten.