Vroegtijdig hulp bij relatieproblemen

Veel mediation vindt plaats als het eigenlijk al te laat is. Dan rest een mediator vaak niet anders om het scheidingsproces goed te laten verlopen.
Hoe mooi zou het zijn als vroegtijdige mediation een scheiding zou kunnen voorkomen. Dit is zeer zeker mogelijk! Al vraagt dit van alle partijen, inclusief de mediator, een intensief proces.
Kijken naar wat er nog wel is, kijken naar waar de wegen zich lijken te splitsen, een intentie uitspreken om wél samen te willen door vooral te kijken naar wat er was én wat er nog is.
Niet ‘een blijven om de kinderen’, maar ‘een blijven omdat blijkt dat je toch nog veel om elkaar geeft’. Vroegtijdig bemiddeling aanvragen getuigt van durf, lef en de drang om iets wat ooit mooi begon in stand te houden.