Hulp bij echtscheiding

Hulp bij echtscheiding

Ruim 35% van alle gesloten samenlevingsovereenkomsten in Nederland eindigt in een echtscheiding. Helaas verloopt zo’n scheiding niet altijd soepel. Partners hebben een woning met hypotheek, de roerende goederen en de financiën zijn niet makkelijk te scheiden en, nog veel belangrijker, er zijn kinderen waarvoor gezorgd moet worden. Het maken van afspraken hierover en het treffen van een goede financiële én materiële verdeling geeft vaak hoogoplopende ruzies. Maar ook als het in goede harmonie geregeld kan worden zijn er vragen over de wijze waarop je het goed kan regelen. Redenen genoeg om een mediator in te huren bij je echtscheiding. Samen met een goede mediator is het mogelijk om tot een oplossing te komen waar je allebei volledig achter staat. De Naober wil jullie helpen om dit proces op een acceptabele manier te doorlopen.

Wat doet een mediator bij echtscheiding?

Een mediator is iemand die bemiddelt bij het maken van belangrijke afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van de financiën en het maken van een ouderschapsplan. Een mediator is een neutraal persoon en kiest niet de kant van jou of je partner. Een mediator kijkt dan ook vanuit een neutraal oogpunt naar de problemen die optreden tijdens jouw echtscheiding. Samen met jou en je partner kijkt de mediator naar de beste mogelijkheden om samen goede afspraken te maken.

De Naober kent het klappen van de zweep en heeft samenwerkingsovereenkomsten met een makelaar, een financieel expert, een notaris en een advocatenbureau die de aanvraag tot scheiding bij de rechtbank kan zal indienen. Samen met de Naober wordt het je snel duidelijk wat er allemaal geregeld moet worden. De Naober zal je hierin begeleiden en ondersteunen waardoor de vele zaken die geregeld moeten worden een heel stuk makkelijker en overzichtelijker worden. Denk hierbij aan de verdeling van jullie financiën en inboedel, en bovenal welke afspraken er gemaakt moeten worden met betrekking tot de kinderen. De bedoeling van de afspraken die gemaakt worden bij mediation bij echtscheiding is dat de afspraken gericht zijn op de toekomst. Er moet sprake zijn van een overeenstemming in de gemaakte afspraken waar beide partijen zich goed bij voelen. Vooral afspraken aangaande de kinderen moeten duidelijk en transparant zijn voor nu en de komende tijd. Het is veelal verstandig om na een jaar of twee nogmaals met de mediator te spreken wanneer er aanleiding is de afspraken bij stellen. De mediator zal je hier dan ook zoveel mogelijk in begeleiden en met jullie meedenken voor geschikte oplossingen.

Wanneer kies je voor mediation bij echtscheiding?

Scheiden is altijd een pijnlijk en moeilijk proces, ook al gaat de scheiding gepaard met wederzijdse instemming. Juist dan is het fijn dat er een professional is die met je meedenkt en stap voor stap met jou en je partner de wensen en ideeën doorneemt en op elkaar afstemt. Belangrijk in de keuze voor mediation bij echtscheiding is de verhouding tussen jou en je partner. Kunnen jullie nog met elkaar communiceren, gunnen jullie elkaar wat en hebben jullie de intentie om er samen uit te komen? Dan gaat mediation bij echtscheiding voor jullie werken. Als de gun-factor bijna nihil is, of er geen bereidheid is bij één van de partijen er samen uit te komen dan is de hulp van een advocaat aan te bevelen. Want in dit geval gaat het samen met een mediator niet lukken om goede afspraken te maken.

Waarom kies je voor mediation bij echtscheiding?

Wanneer jij en je partner besluiten om op een vreedzame manier uit elkaar te gaan is het niet nodig om de scheiding met advocaten uit te vechten bij de rechter. In onderlinge afstemming kunnen afspraken gemaakt worden. De mediator zal je hier bij helpen. Net als bij jullie, zal bij een mediator ook het belang van de kinderen voorop staan. Daarnaast is het kiezen voor een mediator in geval van een vreedzame scheiding een goedkopere keuze dan wanneer je de stap naar de rechter moet maken. Bij een rechtszaak nemen jullie tenslotte beiden een advocaat in de arm die het beste voor jou alleen wilt bereiken. Bij een mediation bij echtscheiding nemen jullie samen één mediator in de arm die het beste voor jullie beiden wilt bereiken.

Hoe werkt mediation bij echtscheiding?

Een mediator houdt zich binnen het scheidingsproces alleen bezig met het begeleiden van jou en je partner om te komen tot gezamenlijke afspraken. Afspraken waar jullie zich beiden in kunnen vinden. Een mediator heeft een netwerk met professionals om zich heen die jullie kunnen ondersteunen met specifieke zaken die in het proces naar voren komen. Zo hoef je niet zelf op zoek naar bijvoorbeeld een financiële expert, een makelaar of advocaat, maar krijg je te maken met specialisten die samenwerkend naar jouw specifieke situatie kunnen kijken.

Mediation bij echtscheiding werkt in verschillende stappen. In de eerste stap ga jij samen met je partner kennis maken met de mediator. Dit wordt een intakegesprek genoemd. In dit gesprek wordt doorgenomen wat jullie willen en wordt bekeken welke stappen genomen moeten worden. Belangrijk is dat de mediator voor jullie beiden goed aanvoelt, net als dat de mediator een goed gevoel moet hebben en de samenwerking aan wil gaan om er samen uit te komen. Je gaat immers samen met de mediator een traject in dat alleen kans van slagen heeft wanneer er over en weer vertrouwen is.

Na de eerste kennismaking zal de mediator bij echtscheiding samen met jou en je partner kijken naar de afspraken die gemaakt moeten worden. Als belangrijkste punt zal er naar de zorg en de opvoeding van de kinderen gekeken worden. Hier zullen goede afspraken voor gemaakt moeten worden. Verder zal de mediator samen met jou en je partner kijken naar de zaken die aan bod komen zoals de verdeling van de financiën, het huis en de inboedel, de auto, het opgebouwd pensioen etc. Wanneer jij en je partner hier een overeenstemming in gevonden hebben, worden de afspraken duidelijk op papier gezet en door jullie beiden ondertekend. Dit opgestelde scheidingsconvenant en het opgestelde plan met betrekking tot het ouderschap zal via de Naober ingediend worden bij de rechtbank en goedgekeurd worden door een rechter. Wanneer al deze stappen zijn goedgekeurd zal de scheiding officieel worden uitgesproken.