Hulp bij de opvoeding

Waar in vroeger grote gezinnen de norm waren, en er vele ‘ooms en tantes’ waren die een jonge moeder (en vader!) met raad en daad bijstonden, zijn in onze huidige tijd de gezinnen een stuk kleiner. Ouders van nu komen zelf veelal ook uit kleine gezinnen én krijgen vaker op latere leeftijd een kind. Hierdoor en door de grote individualisatie van onze maatschappij wordt de hulp bij opvoeding veelal gehaald uit tijdschriften, boeken of bij instellingen die kindercoaching of opvoedondersteuning aanbieden. Hierbij wordt meestal uitgegaan van een probleem. Wij zijn van mening dat niet het opvoedingsprobleem op de voorgrond staat, maar de kracht van de ouders zelf. Net zoals je vroeger even bij een familielid of buurvrouw raad kon vragen in een bepaalde situatie of je kon spiegelen aan ‘hoe andere ouders het deden’ geeft de Naober (online) graag advies. Maar ook bij grotere conflicten kan de Naober bemiddelen. Door middel van observaties van interacties tussen kind en ouder(s)en/of ouders onderling kan een onderliggend probleem worden gesignaleerd waarop met elkaar besproken wordt hoe dit probleem op te pakken.