Hulp bij conflicten in de familiesfeer

herten2
Als de communicatie tussen ouders, kinderen, broers en zussen ernstig wordt verstoord, door bijvoorbeeld onbegrip, wantrouwen of desinteresse in elkaar, dan kan dit spanning in de hele familie veroorzaken. Zo kan het voorkomen dat leden van een gezin elkaar niet meer spreken of zien of het contact via een ander familielid laten verlopen. Familiemediation kan helpen om nare situaties te verhelpen. Situaties die kunnen ontstaan doordat je op een gegeven moment uit elkaar groeit en toch contact nodig is. Bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van een gezamenlijk familielid of bij het verdelen van een erfenis. Maar ook bij positieve gebeurtenissen die je toch liever zou willen delen met je naasten. Een huwelijk, een geboorte van een (klein)kind of bij het behalen van een diploma.

Ruzie in de familie? Geen contacten meer met een familielid? Schakel een familie mediator in!

Een familie mediator is opgeleid om te bemiddelen bij familieruzies. Een ruzie in de familie veroorzaakt spanning en stress en geeft verdriet en ook gevoelens van eenzaamheid. De verstoorde communicatie tussen ouders en kinderen, broers en zussen is zonder mediator vaak lastig op te lossen. Emoties voeren immers de boventoon. Familiemediation is gericht op het nader tot elkaar brengen van familieleden waardoor er mogelijkheden ontstaan om zonder grote conflicten weer met elkaar in contact te staan.