Hulp bij conflicten in de buurt

Hulp bij conflicten in de buurt

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met de buren of andere mensen in de flat of straat niet goed is. De oorzaak is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat het woonplezier bederft.

Hoe kom je van zo’n nare situatie af?

Vaak helpt een gesprek met de mensen waar het conflict mee is, maar als het conflict al wat langer loopt en geëscaleerd is , levert zo’n poging meestal niets op. Sterker nog, in veel gevallen valt zo’n poging tot gesprek in verkeerde aarde en wordt de verstandhouding alleen maar slechter. Dan wordt het tijd om hulp in te schakelen. In sommige gemeenten is buurtbemiddeling. Een vrijwilligers-organisatie die bemiddelt tussen buren.  Het slagingspercentage zit rond de 65%.  Is er in jouw gemeente geen georganiseerde buurtbemiddeling denk dan eens aan het inschakelen van De Naober Coaching Advies en Mediation. Beter is het natuurlijk om zelf de problemen op te lossen waardoor je geen mediator nodig hebt. Wanneer je zelf het conflict met de andere partij uit de weg weet te ruimen is dat natuurlijk veel fijner. Heb je hulp nodig om zelf verder de nodige stappen te zetten in dit conflict, neem dan ook contact op met De Naober dan gaan we samen stappen bedenken die tot een oplossing kunnen leiden.

Is zelf oplossen niet meer mogelijk denk dan eens aan Mediation. De Naober kan in dit soort situaties op een juiste wijze interveniëren en een gesprek tussen jou en de andere partij weer op gang brengen. Neem contact op voor een vrijblijvende intake. Als je gebruik maakt van De Naober is deze intake gratis. Volgen hier gesprekken uit dan is er voor particulieren die met conflicten in de eigen woonomgeving worden geconfronteerd een op maat gemaakte Naober prijs.

Laat de ergernis dan ook niet escaleren en neem tijdig stappen!

Hieronder de 10 meest voorkomende ergernissen uit de leefomgeving met daarbij de actie die je zelf kunt ondernemen.

Geluidsoverlast

Probleem:

Buren maken veel lawaai. Bijvoorbeeld omdat ze slaan met deuren, schreeuwen, gillen, harde muziek draaien of de televisie op een hoog geluidsniveau zetten. Ook stampen op de trap of de laminaatvloer, lawaai van gereedschappen bij nacht en ontij, klussen op zondag of muziekinstrumenten zijn bron van ergernissen. En wat te denken van bedgeluiden of het geronk van brommers of motoren buiten of in de schuur.

Actie:

Bespreek je probleem met de buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. Maak duidelijke afspraken.

Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Denk aan (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine of het trillingsvrij ophangen van speakers.

Helpt een goed gesprek niet? Vraag dan of andere buren ook overlast hebben, zodat je misschien samen actie kunt ondernemen. Noteer wanneer, hoe lang en hoe je overlast ervaart. Kom je er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van de Naober!

 

Bedreiging / Treiteren / Verbaal geweld

Probleem:

Een lange reeks ergernissen die met communicatie of het gebrek daaraan te maken hebben. Je kunt niet meer op een normale manier met de buren praten en je bent zelfs een beetje bang van ze. Ze ontploffen bij het minste of geringste en trekken zich nergens wat van aan. Ze groeten niet, voelen zich heel wat en kijken op je neer. Ook roddelen en schelden komt voor.

Actie:

Ook al is het moeilijk, probeer toch in gesprek te gaan. Blijf zelf rustig, ga zeker niet terug schelden en ga op tijd weg als het gesprek uit de hand dreigt te lopen.

Iedereen communiceert op een andere manier. Soms zeggen mensen in het vuur van hun emoties dingen die ze eigenlijk niet zo sterk bedoelen. Oordeel daarom niet te snel.

Een goed gesprek lukt echt niet en je blijft last houden van het gedrag van de buren? Onderneem dan actie. Wachten tot het vanzelf overgaat, werkt meestal niet. Vraag hulp van de Naober!

 

Problemen over de tuin of tuinafscheiding

Probleem:

De tuin zorgt regelmatig voor burenruzies. De schutting is een berucht voorbeeld. Die wordt vernield, zonder overleg weggehaald of hij valt om en overleg over een oplossing is niet mogelijk. Andere ergernissen zijn gebrek aan onderhoud, schaduw van bomen of hagen, zonder overleg snoeien bij de buren, vallende bladeren en bomen die teveel schaduw geven. En wat te denken van schuurtjes in de tuin, belemmering van uitzicht, zonneschermen, bladeren van de boom van de buren in de tuin.

Actie:

Onderzoek wat precies de regels zijn voor bomen, schuttingen, heggen en andere tuinafscheidingen. Veel informatie vindt je al je googled op ‘erfafscheiding’.

Heb je last van overhangende takken? Vraag de buren dan vriendelijk om die te snoeien. Leg uit waarom je dat graag wilt, zodat de buren je verzoek begrijpen.  Overigens moet je de buren wel in jouw tuin laten als dat voor het snoeien nodig is. Willen de buren niet meewerken?  Misschien mag je dan zelf de takken snoeien!

Willen de buren niet samen met jou een schutting plaatsen? Zet er dan een op uw eigen grond neer.

Wanner een goed gesprek niet het gewenste resultaat oplevert en je er zelf geen gat meer in ziet:  Vraag hulp van de Naober!

 

Kinderen

Probleem:

Vooral andermans kinderen leveren irritaties op. Ze spelen in de tuin en maken daarbij lawaai, ze zijn brutaal of weten zich niet te gedragen. Ze tasten jouw privacy aan omdat ze te pas en te onpas over de schutting kijken of regelmatig ballen in de tuin schieten en daarmee planten beschadigen. En dan zijn er nog kinderen die andere kinderen pesten.  Of pubers die veel lawaai maken als de ouders niet thuis zijn, harde muziek draaien en op ronkende brommers rijden. En ouders voeden hun kinderen niet op of verwaarlozen ze.

Actie:

Bespreek de overlast die je ervaart met de ouders. Misschien weten ze niet goed wat hun kinderen doen. Leg duidelijk uit waarom je er last van hebt. Probeer duidelijke afspraken te maken die werken.

Iedereen heeft het beste voor met zijn kind. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en misschien zijn er problemen waarvan je niet weet. Probeer je in de ander te verplaatsen. Zo vergroot je de kans op een goed gesprek.

Wanner een goed gesprek niet het gewenste resultaat oplevert en je er zelf geen gat meer in ziet:  Vraag hulp van de Naober!

 

Parkeren

Probleem:

Problemen met de auto(‘s). Buren die hun busje voor jouw raam parkeren of je plek innemen of juist hun eigen plek claimen. Of fout parkeerders die de doorgang belemmeren. Ook irritant zijn huishoudens met meerdere auto’s die teveel parkeerplekken innemen, allemaal vlak bij jouw huis.

Actie:

Bespreek de overlast met je buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. Leg uit wat je belangrijk vindt en probeer samen tot  duidelijke afspraken te komen.

Wanner een goed gesprek niet het gewenste resultaat oplevert en je er zelf geen gat meer in ziet:  Vraag hulp van de Naober

 

Dieren

Probleem:

Veel mensen vinden andermans dieren vervelend. Blaffende honden, honden die in de tuin worden uitgelaten en voor stankoverlast zorgen of buurtkatten die in jouw tuin poepen of ongevraagd naar binnen lopen. Kraaiende hanen die jouw uitslaapochtend verpesten, teveel dieren, kraaiende papegaaien of die eeuwige duivenpoep om er maar eens wat te noemen.

Actie:

Bespreek de overlast met je buren. Misschien weten ze helemaal niet dat hun dieren voor ergernis zorgen. Leg uit wat jij belangrijk vindt en probeer samen tot  duidelijke afspraken te komen. Wanner een goed gesprek niet het gewenste resultaat oplevert en je er zelf geen gat meer in ziet:  Vraag hulp van de Naober

 

Rommel / troep / stank / viezigheid

Probleem:

Opgeruimd staat netjes, maar lang niet iedereen denkt daar zo over. Zelfs niet in de gemeenschappelijke ruimte of portiek. Slechte schoonmaak van het trappenhuis is ook een bron van ergernis, of buren die gezamenlijke afspraken over de schoonmaak niet nakomen. Ook irritant: buren die de tuin als opslagplaats gebruiken, overhangende was, barbecuedampen en houtkachels.

Actie:

Bespreek de overlast met je buren. Misschien weten ze helemaal niet dat jij je ergert aan hun bedrag. Leg uit wat u belangrijk vindt en probeer samen tot duidelijke afspraken te komen.

Gaat het om het schoonhouden van een gezamenlijke ruimte, zoals een portiek? Organiseer dan een overleg met zoveel mogelijk betrokkenen en vraag wat iedereen bereid is om te doen. Zet afspraken op papier en spreek een moment af om met elkaar te bespreken hoe het gaat en of er misschien iets in de afspraken gewijzigd moet worden.

Wanner een goed gesprek niet het gewenste resultaat oplevert en je er zelf geen gat meer in ziet:  Vraag hulp van de Naober!

 

Vernielingen

Probleem:

Baldadigheid van bijvoorbeeld buurtkinderen tot agressie van buren levert ook grote ergernissen op. Denk aan het bekrassen van auto’s, vernielen van planten of perkjes, bekladden van ramen of beschadigen van de fiets.

Actie:

Bespreek met de veroorzaker wat er is gebeurd. Misschien was er wel sprake van een ongeluk. Vertel dat je het graag in onderling overleg wilt oplossen en vraag wat de ander kan doen.

Ga confrontaties zoveel mogelijk uit de weg en probeer praktische oplossingen te vinden om uw eigendommen te beschermen.

Is een goed gesprek niet mogelijk, of kom je er gewoon samen niet uit:  Vraag hulp van de Naober!

 

Grond / Overpad

Probleem:

Die grond is van mij, maar de buurman denkt er net zo over… Ruzies over waar de erfgrens nou precies loopt zijn van alle tijden. Net als onenigheid over hekken die geplaatst zijn op een plek waarvan niet duidelijk is wie de eigenaar daarvan is of de ruzie over het recht op overpad.

Actie:

Informeer naar de regels, bijvoorbeeld bij het Kadaster of kijk op Eigen Huis

Ga in gesprek met elkaar en maak afspraken waarmee je beide kunt leven. Wissel uit wat er belangrijk is.

Kom je er samen niet uit in een gesprek:  Vraag hulp van de Naober!

 

Verbouwing

Probleem:

Verbouwingen veranderen soms de oude situatie. Bijvoorbeeld omdat je veel minder licht hebt of omdat je niet eens op de hoogte bent gebracht van de bouwplannen. Ook buren die bezwaar maken tegen een bouwvergunning zijn vervelend. En van een eeuwig klussende buurman word je ook niet vrolijk.

Actie:

Ga met de buren in gesprek over de (ver)bouwplannen. Wissel uit wat er belangrijk is en probeer oplossingen te vinden die voor beiden goed werken. Kom je er samen niet uit in een gesprek:  Vraag hulp van de Naober!

 

Met dank aan CCV