Het scheidingsproces

Het proces van scheiden is zowel een individueel proces als een proces waarbij je als partners samen, met kinderen, familieleden en vrienden leert omgaan met de gedachte dat je voortaan niet meer als partner aan elkaar ver- en gebonden bent. Als er kinderen zijn nemen die in dit proces een belangrijke plaats in. Drie belangrijke aspecten vinden in dit proces plaats; het emotionele aspect tussen partners, kinderen, familie en vrienden. Het juridische aspect, waarbij het vooral gaat om het volgen van de juiste procedures alvorens een rechter de scheiding uitspreekt. En als derde het zakelijke aspect waarbij de onderlinge onderhandelingen plaatsvinden over gezamenlijke eigendommen, inkomsten en bijvoorbeeld de hypotheek en andere schulden.

Tijdens het scheidingsproces kunnen wij helpen bij het gehele proces of bij een gedeelte hiervan:
– Als slechts één van de partners ondersteuning nodig heeft bij het scheidingsproces en de andere niet open staat voor gesprek dan zijn coachingsgesprekken mogelijk.
– Als beide partners ondersteuning nodig hebben bij het proces dan is mediation een middel om met elkaar het scheidingsproces in al zijn facetten zo goed mogelijk te laten verlopen.
– Als beide partners alleen ondersteuning hebben met betrekking tot het juridische en/of zakelijke traject dan zijn adviesgesprekken een goede optie.

Hieronder het scheidingsproces, opgedeeld in stappen

Stap 1: Scheidingsmelding

Dit is het moment dat de ene partner aan de andere aangeeft te willen scheiden. Je zou kunnen zeggen: de scheidingsmelding is het spiegelbeeld van het huwelijksaanzoek. De praktijk leert me, dat in veruit de meeste gevallen de vrouw deze melding doet. Alhoewel er in het voortraject wel signalen afgegeven zijn over een eventuele scheiding, blijken deze signalen door de partner veelal niet bewust ontvangen te zijn. Het resultaat is dan ook vaak dat de partner zich “overvallen“ voelt en tijd nodig heeft om de boodschap tot zich door te laten dringen. Zorg er altijd voor dat een scheidingsmelding duidelijk en voor één manier uitlegbaar is. Geef de ander de tijd dit nieuws te verwerken.

Stap 2: Inschakelen mediator De Naober

Na de scheidingsmelding wordt in veel gevallen een leegte ervaren. Het is wel duidelijk; het huwelijk / samenlevingscontract loopt ten einde en de toekomst in ongewis. Er moet nog veel geregeld worden voordat je “uit elkaar“ bent. Hoe moet het nu met de kinderen, het gescheiden wonen, het huis, de financiën …….. Wanneer duidelijk is, dat je allebei op en volwassen manier deze zaken wilt regelen met oog voor de kinderen en voor elkaar is een gang naar De Naober Coaching, Advies en Mediation www.denaober.info een verstandige stap. In een eerste kennismakingsgesprek wordt duidelijk wat er allemaal moet gebeuren en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Stap 3: Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

Wanneer bij het eerste gesprek blijkt dat er vertrouwen is in elkaar, zal De Naober in het tweede gesprek, dat direct kan volgen op het kennismakingsgesprek, aangeven wat er allemaal nodig is om een scheiding in gang te zetten en de kosten die dat met zich meebrengt. Veel gegevens moeten duidelijk worden. Denk aan: persoonsgegevens, inkomensgegevens en eventuele schulden, de woning, de auto(‘s), gegevens over het pensioen, etc. De Naober maakt deel uit van een  kennisnetwerk van deskundigen. Hierdoor ben je altijd verzekerd van zeer goede professionals die er zijn op het terrein van: financiën, alimentatieberekeningen, hypotheken, aan/verkoop woning, notariële akten en de indiening van het verzoekschrift tot scheiden bij de rechtbank.

Stap 4: Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. De Naober stelt samen met jullie het ouderschapsplan op. Ook zal er een berekening voor de kinderalimentatiegemaakt moeten worden.

Stap 5: Voortgangsgesprekken: knelpunten en struikelblokken bij het scheiden

Het derde en eventueel volgende gesprekken zijn bedoeld om de vorderingen en eventuele struikelblokken uit het concept convenant te bespreken. Zijn er nog punten waarover je het niet eens bent met elkaar, dan nemen we de tijd om die te bespreken. Verder laten wij zien hoe ver we gevorderd zijn met de samenstelling van het convenant. Ook spreken we af in hoeverre we gebruik maken van het netwerk van professionals. Wat is handig / wat is verstandig is een individuele afweging. Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken in het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere gesprekken voeren. De doorloop intake tot indiening verzoek rechtbank schommelt tussen 4 en 8 weken.

Stap 6: Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank

Een videoconference met de advocaat maakt onderdeel uit van de procedure voordat de advocaat het verzoek bij de rechtbank indient. Ook voor hem moet duidelijk zijn  dat het verzoek tot echtscheiding door beide partners in vrijheid gewild is en het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen. De afhandeling bij de rechtbank duurt gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken.

Stap 7: Het einde van de dienstverlening

Het huwelijk is pas ontbonden door inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Na inschrijving neemt De Naober altijd nog even contact met je op om te kijken of er nog zaken zijn die zijn blijven liggen. Ook vragen we je dan een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten, of je naar tevredenheid door De Naober bent geholpen.